Wyrazistość – Definition (D50)

To stosunek wczesnej energii dźwiękowej, docierającej w czasie 50ms do całkowitej:

           

 [dB].

Powyższą zależność można zapisać w następujący sposób:

 [%], 

p(t) – odpowiedź impulsowa w pomieszczeniu.

W salach koncertowych wyrazistość odnosi się do stopnia rozróżnialności poszczególnych kwestii w muzyce. Wartość tego parametru powinna przekraczać 65%.