Czas wczesnego zaniku – Early Decay Time (EDT)

Czas wczesnego zaniku, wyrażony w sekundach to czas, w którym sygnał maleje o 10dB w stosunku do stanu ustalonego. Gdy wartość EDT zostanie pomnożona przez 6 wówczas otrzymujemy wartość zbliżoną do czasu pogłosu. Według badań Kuttruff’a i Strassen’a czas wczesnego zaniku, w przeciwieństwie do RT60, jest niezależny od stopnia dyfuzyjności w pomieszczeniu.