Szanowni Państwo,

 W celu poprawy warunków akustyki wnętrz i stworzenia optymalnego komfortu akustycznego, oferujemy Państwu wykonanie:  

 • projektów akustycznych
 • pomiarów akustycznych

 Zakres oferowanych usług:

 Pomiary akustyczne:

 • pomiary poziomu dźwięku, hałasu (w pomieszczeniach, w środowisku);
 • pomiary hałasu instalacyjnego;
 • pomiary poziomu mocy akustycznej urządzeń;
 • pomiary czasu pogłosu (Rt),
 • Pomiar wczesnego czasu pogłosu (EDT);
 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, drzwi, stropów, itp.);
 • pomiar wskaźnika zrozumiałości mowy (STI, RASTI),
 • pomiar wskaźnika przejrzystości dźwięku (C 50, C 80),
 • pomiar wskaźnika wyrazistości dźwięku (D 50),
 • pomiary drgań,

 Projekty akustyczne:

 • wykonywanie projektów adaptacji akustycznej pomieszczeń;
 • weryfikacja projektów architektonicznych,
 • konsultacje na bazie doboru materiałów,
 • wykonywanie symulacji,

 Zapraszamy do współpracy.